انواع سیم بکسل در بازرگانی شاهنگ گر

محدوده گسترده‌ای از طراحی‌های این نوع سیم بکسل وجود دارد و هر کدام دارد مزایا و معایبی می‌ب

سیم بکسل‌های مقاوم به واتابیدن (سیم بکسل نتاب)

محدوده گسترده‌ای از طراحی‌های این نوع سیم بکسل وجود دارد و هر کدام دارد مزایا و معایبی می‌باشد.سیم بکسل نتاب میتواند بصورت یک لایه و یا چند لایه باشد .
چندین دسته از این سیم بکسل‌ها وجود دارد:
3 رشته‌ای – گشتاور متعادل شده مانند سیم بکسل 3x19
8 رشته‌ای – مقاومت به چرخش مانند سیم بکسل 8x36
19 رشته‌ای – مقاومت به واتابیدگی مانند سیم بکسل 19x7
35 رشته‌ای – بدون تاب خوردگی مانند سیم بکسل 35x7 
برای هر دسته، تعداد ترکیبی از رشته‌ها وجود دارد. اصل بر این می‌باشد که از تاب خوردگی سیم بکسل جلوگیری شده باشد و یا میزان تاب خوردگی به مقدار زیادی کاهش یابد . زیرا رشته‌های داخلی و رشته‌های بیرونی در جهت مخالف یکدیگر قرار گرفته‌اند (تاب راستگرد و تاپ چپگرد)
در ایران شناخته شده ترین سیم بکسل نتاب یا یا سیم بکسل مقاوم به واتابیدگی ، سیم بکسل نتاب 19x7 و سیم بکسل نتاب 35x7 میباشد .
مزیت سیم بکسل‌های مقاوم به واتابیدگی یا سیم بکسل های نتاب می‌تواند به وسیله چند معایب عمومی کنار گذاشته شوند به عنوان مثال :
تعداد دفعات بازرسی به خاطر تمایل به شکست سیم‌های داخلی در این دسته از سیم بکسلها زیاد می‌باشد.
به دلیل واتابیدگی سیم بکسل ، در ساختارهای معمولی قدرت تحمل ذکر شده آنها پایین تر می‌باشد.به همین دلیل است که سیم بکسل های نتاب با ساختار جدید و مقاومتر طراحی شده است .
قدرت تحمل تحت تأثیر چرخش می‌باشد. چرخش تحت تأثیر بار می‌تواند موجب بکسواد هسته فولادی داخلی شود جائی که یک لایه از رشته جمع می‌شود (کوتاه ‌تر می‌شود) در حالی‌که لایه دیگر باز می‌شود (بلندتر می‌شود) بنابر این یک رشته بار بیشتری را تحمل می‌کند و احتمال شکستن سیم ها و وایرهای سیم بکسل افزایش میابد .
در طراحی ضریب ایمنی بالاتری مورد نیاز می‌باشد.
له شدگی و پاره شدن در پیچانده شدن دور درام‌های چند‌ لایه‌ای زیاد می‌باشد.
کنترل و تمرکز کارخانه سازنده سیم بکسل بر لحیم کاری یا محکم نگه داشتن دو انتهای برای جلوگیری از گسسته شدن هسته یا رشته‌ها می‌باشد.
سوکت‌های گوه‌ای می‌تواند موجب بکسواد هسته سیم بکسل بخاطر شعاع خم کوتاه آن شود.
احتیاط‌های زیر هم‌چنین مورد نیاز می‌باشد:
? جلوگیری از آشفتگی طول تاب
? جلوگیری از تابیدگی اجباری در سیم بکسل در عملیاتی مانند جابه‌جا کردن و نصب
? تابیدگی سیم بکسل می‌تواند بخاطر زاویه بالاکشی (زاویه طناب بالابر) نامناسب، ناهمراستایی قرقره‌ها، کابل‌کشی نامناسب به وجود آید.
? از بار زیاد با قرقره‌های قطر کوچک باید جلوگیری کرد.
? پاره شدن سیم بکشل جدید (نو) با کار کردن آن در چند سیکل کاری با بار سبک
ضریب ایمنی طراحی
تذکر: برای جرثقیل‌های مجهز به سیم بکسل‌های مقاوم به واتابیدگی، در ANSI و بیشتر استانداردهای دیگر ایمنی و قوانین ایمنی، حداقل ضریب امینی را 1: 5 در نظر می‌گیرند. زمانی که به ایمنی افراد مربوط می‌شود. ضریب ایمنی دو برابر یعنی 10:1 می‌باشد. در مقایسه،‌ هنگام استفاده از IPS یا EIPS (سیم بکسل تقویت شده) ضریب ایمنی 1 : 3.5 و برای ایمنی افراد 7:1 می‌باشد.
تعدادی از مشاوران یا شرکت‌ها ممکن است که ضریب ایمنی بالاتری را داشته باشند.
چند نوع از سیم بکسل‌های مقاوم به واتابیدگی و سیم بکسل های نتاب دارای مقاومت کششی به میزان تقریبی 85 ? سیم بکسل تقویت شده 19 ×6 می‌باشد. برای اطمینان، سیم بکسل مورد استفاده را با اطلاعات کارخانه سازنده کنترل کنید. ترکیبی از ضریب طراحی بالاتر و مقاومت کششی کمتر، محدوده بار کاری را کاهش می‌دهد.
تذکر: اگر به طور تصادفی در طول معادل 6 برابر قطر سیم بکسل، دو سیم پاره شده باشد یا در طولی معادل سی برابر قطر سیم بکسل، چهار سیم پاره شده باشد، باید سیم بکسل مقاوم به واتابیدگی یا سیم بکسل نتاب تعویض شود. اگر یکی از سیم‌های بیرونی پاره شده باشد و هسته آن از بیرون قابل مشاهده باشد و هسته آن بیرون زده باشد، باید سیم بکسل نتاب نیز تعویض گردد.
قلاب‌های گردان
در حالت کلی، دسته 35 رشته‌ای فقط برای جاجایی رضایت‌بخش می‌باشد که از قلاب گردان به طور پیوسته برای بالابرهای تکی یا چندتایی استفاده می‌شود.
به دلایل ایمنی، از قلاب‌های گردان می‌توان در بالابرهای تک سیم با سیم بکسل‌های 19×8، 7×19، 19×19 استفاده نمود. اگر چه از آنها باید به طور مناسب استفاده کرد و ضریب ایمنی طراحی مناسب باشد و به طور روزانه مورد بررسی قرار گیرد. گاهی اوقات از قلاب‌های گردان برای آزاد کردن سیم بکسل‌های تابیده شده به خاطر شرایط نصب استفاده می‌شود و سپس برداشته می‌شوند. این کارها را می‌توان به صورت دوره‌ای برای آزاد کردن سیم بکسل‌های تابیده شده در حین کار وصل کرد و سپس جدا نمود.
مشورت با کارخانه سازنده
تعیین این که کدام نوع از سیم بکسل مقاوم به واتابیدگی یا سیم بکسل های نتاب برای بالابرهای تکی یا بالابرهای چند تایی بهتر می‌باشد، بسیار مشکل است. هنگام انتخاب سیم بکسل و اتصالات انتهایی آن باید دستورالعمل کارخانه سازنده یا نمایندگی آن را مورد توجه قرار داد و آنها را رعایت کرد.
سیم بکسل پلاستیک تزریق شده یا سیم بکسل با مغز پلاستیکی
در سال‌های اخیر به خاطر قرار دادن یک لایه از پلاستیک بین لایه‌های بیرونی و لایه‌های درونی رشته‌ها، خرابی سیم بکسل‌ها به علت پاره شدن سیم‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است این کار سبب جذب یا کاهش تماس فلز با فلز به خاطر خم شدن مرتب سیم بکسل در دور تا دور درام یا قرقره می‌گردد. این نوع سیم بکسل را نباید از هر جایی خرید نمود چرا که بعضی از انواع سیم بکسل های پلاستیک تزریق شده خیلی سریع خراب شده‌اند اگر چه بازرسی و تحقیقات در انواع جدید پلاستیک‌ها موجب شده است که تعدادی از سازنده‌های سیم بکسل از پلاستیک‌هایی استفاده نمایند که تعداد سیکل کاری سیم بکسل را دو برابر کرده است.
پلاستیک تزریق شده سیم‌های رشته‌های داخلی را محافظت کرده و در همان حال سیم‌های رشته‌های بیرونی را نگهداشته و محافظت می‌نماید.
سیم بکسل مقاوم به لهیدگی درام
پیچیده شدن مداوم سیم بکسل روی درام و باز شدن و جمع شدن مداوم آن موجب فرسودگی خیلی سریع سیم بکسل به خاطر لهیدگی چندین لایه روی هم و کشش نامناسب آن می‌شود.
تعدادی از شرکت‌های سازنده سیم بکسل از سیم بکسل‌های جدید استفاده می‌نمایند که تک‌تک سیم‌ها دارای شکل ویژه و رشته‌ها مثلثی شکل می‌باشند.این سیم بکسل‌ها طوری طراحی شده‌اند که به طور قابل ملاحظه‌ای فرسودگی سیم بکسل روی درام و قرقره‌ها کاهش می‌یابد. به این نوع سیم بکسل ها ، سیم بکسل های کامپکت میگویند که کاربرد فراوانی در جرثقیل ها دارند و صرفه اقتصادی آن از سیم بکسل های نتاب معمولی خیلی بیشتر است .

آخرين ويرايش: سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور

برچسب ها:

سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور
+ نوشته شده در  سه شنبه 18 مهر 1396ساعت 15:15  توسط shahanggar 

 
close
تبلیغات در اینترنت