انواع سیم بکسل در بازرگانی شاهنگ گر

این حالت به دلیل عدم موازنه ی پیچشی سیم بکسل در نتیجه ی حرکاتی مانند توقف ناگهانی ، کشیدن سیم بکسل ا

حالت قفسی شکل سیم بکسل


این حالت به دلیل عدم موازنه ی پیچشی سیم بکسل در نتیجه ی حرکاتی مانند توقف ناگهانی ، کشیدن سیم بکسل از درام کوچک یا پیچیده شدن سیم بکسل روی درام خیلی کوچک ، اتفاق می افتد . در بسیاری از حالات ، شل شدگی استرندها و حالت قفسی شکل به وسیله ی پیچیده شدن سیم بکسل به دور محور خودش ایجاد می شود. استفاده از قرقره هایی با شیار باریک ، استفاده ی نادرست از مفصل گردان و همچنین اعمال بار سنگین به یک سیم بکسل نو ، پیش از آنکه استرندها در جای خودقرار گیرند نیز منجر به ایجاد حالت قفسی شکل خواهد شد .

آخرين ويرايش: سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور

برچسب ها:

سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور
+ نوشته شده در  سه شنبه 18 مهر 1396ساعت 15:15  توسط shahanggar