انواع سیم بکسل در بازرگانی شاهنگ گر

پیچ خوردگی و تاب خوردگی، ناشی از تشکیل حلقه و کشیدن بیش از حد سیم بکسل است . سیم بکسل های پیچ خورده

پیچ خوردگی سیم بکسل

پیچ خوردگی و تاب خوردگی، ناشی از تشکیل حلقه و کشیدن بیش از حد سیم بکسل است . سیم بکسل های پیچ خورده را تعویض کنید .
پیچ خوردگی سیم بکسل به دور محورش می تواند توسط هر قرقره یا درامی اتفاق بیفتد . سیم بکسل تحت یک زاویه ی عبور وارد قرقره شده ، نخست با لبه ی قرقره تماس پیدا کرده وسپس در شیار قرقره پیچیده می شود . این رویه می تواند باعث پیچ خوردگی سیم بکسل شود .
با افزایش زاویه ی عبور ، مقدار پیچ خوردگی نیز بیشتر می شود . هنگامی که سیم بکسل با زاویه ی عبور یک درجه وارد شیار قرقره 35 درجه می شود هنگام تماس با لبه ی قرقره تنها حدود 5 درجه دچار پیچ خوردگی جزئی می شود ولی وقتی که با زاویه ی 5 درجه وارد همان قرقره می شود هنگام تماس با لبه ی قرقره حدود 50 درجه دچار پیچ خوردگی شدید می شود .
قابل ذکر است مقدار پیچ خوردگی سیم بکسل به اندازه ی اصطکاک بین سیم بکسل و قرقره نیز بستگی دارد . با توجه به توضیحات ذکر شده ، در صورت امکان بخش آسیب دیده را جدا و یا سیم بکسل را تعویض کنید . راه حل های زیر برای جلوگیری از پیچ خوردگی سیم بکسل پیشنهاد می شود :
اولین راه حل برای جلوگیری از پیچ خوردگی ، برنامه ی منظم روغن کاری است .
راه حل دوم ، استفاده از قرقره های فلزی به جای قرقره های پلاستیکی است ، چون اصطکاک کمتری ایجاد می کند .
راه حل سوم ، استفاده از قرقره هایی با شیار عریض تر است .
راه حل چهارم ، استفاده از سیم بکسل هایی است که لایه ی پلاستیکی داخلی داشته و در برابر پیچ خوردگی پایدارند .
راه حل پنجم ، عدم استفاده از قرقره هایی است که شیار آنها باریک است .

آخرين ويرايش: سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور

برچسب ها:

سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور
+ نوشته شده در  سه شنبه 18 مهر 1396ساعت 15:15  توسط shahanggar