انواع سیم بکسل در بازرگانی شاهنگ گر

 ساییدگی :اسیب مکانیکی سیم بکسل ناشی از ساییدگی مکانیکی مواد تشکیل دهنده سیم بکسل است.برای جلوگیر

موارد بازرسی سیم بکسل

 
ساییدگی :

اسیب مکانیکی سیم بکسل ناشی از ساییدگی مکانیکی مواد تشکیل دهنده سیم بکسل است.

برای جلوگیر از اسیب مکانیکی می توان از برنامه منظم روغن کاری و سیم بکسل های چکش کاری شده و یا سیم بکسل با تاب لنگ استفاده کرد.
کشیدگی:

در صورتی که میزان کشیدگی سیم بکسل بی شاز حدود توصیه شده ی استاندازد باشد سیم بکسل باید تعویض گردد.

میزان کشیدگی با توجه به جداول و فرمول های خاصی مشخص می شود که مطابق با شکل زیر سه نوع کشیدگی قابل ذکر است:

کشیدگی اولیه یا ساختاری: در شروع به کارگیری سیم بکسل روی می دهد.

کشیدگی مرحله دوم : در یک دوره زمانی طولانی که شامل بیشترین دوره ی مر سیم بکسل است.

کشیدگی نهایی:

در این ناحیه، کشیدگی افزایش یافته و به علت وجود نیروهای مخرب، سیم بکسل هر چه زودتر باید تعویض گردد.
کاهش قطر سیم بکسل:

کاهش قطر سیم بکسل به معنای کاهش کیفیت ان است.در صورت نازک شدن سیم بکسل، مغزی ان خراب میشود و در صورت خرابی مغزی، سیم بکسل باید تعویض گردد.

طبق استاندارد BS 6570 چنانچه قطر سیم بکسل های 6 و 8 استرند به 90 درصد قطر اسمی انها کاهش یابد باید تعویض شود.
خوردگی :

خوردگی معمولا در سطوح داخلی و خارجی رخ داده و می تواند کلی یا موضعی باشد.

ایجاد خوردگی در سیم بکسل به تعویض سیم بکسل منتهی می گردد.
پیچ خوردگی:

پیچ خوردگی و تاب خوردگی ناشی از تشکیل حلقه و کشیدن بیش از حد سیم بکسل است.

سیم بکسل های پیچ خورده را تعویض کنید.
حالت قفسی شکل :

استفاده از قرقره هایی با شیار باریک، استفاده ی نادرست از مفصل گردان و همچنین اعمال بار سنگین به یک سیم بکسل نو،

پیش از ان که استرند ها در جای خود قرار گیرند نیز منجر به ایجاد حالت قفسی شکل خواهد شد.
شرایط موضعی :

لرزش بیش از حد یا شلاق زدگی موجب ساییدگی یا خستگی می شود.

ایجاد گره های موضعی روی سیم بکسل ، که در این حالت هم سیم بکسل باید تعویض گردد.
اسیب های حرارتی :

فلز سیم بکسل ممکن است در اثر حرارت بیش از حد، تغییر رنگ داده و یا روغن کاری داخلی ان ها از بین برود.

سیم بکسل اسیب دیده در اثر حرارت را تعویض کنید.
مغزی بیرون زده:

اگر به هر دلیل مغزی سیم بکسل بیرون امده باشد، سیم بکسل باید تعویض گردد.
اتصلات نهایی اسیب دیده:

اتصالت ترک دار، شکسته و تغییر شکل یافته باید تعویض گردد.
کوفتگی:

علل کوفتگی، ضربه های مداوم و بلند کردن بار سنگین به طور مداوم است.
شکستگی ناشی از خستگی:

اگر دریک طول کوتاه از سیم بکسل، تمرکز مفتول های شکسته از مقدار مجاز ان فراتر رود، بایداز رده خارج شود.
مفتول های شکسته :

تعداد مفتول های شکسته در قسمت بیرونی سیم بکسل، نشان دهنده شرایط کلی سیم بکسل بوده و معیاری برای تعویض سیم بکسل است.

محل اتصال سیم بکسل به بست های انتهایی را از لحاظ شکستگی مفتول ها بازرسی کنید.

آخرين ويرايش: سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور

برچسب ها:

سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور
+ نوشته شده در  سه شنبه 18 مهر 1396ساعت 15:15  توسط shahanggar