انواع سیم بکسل در بازرگانی شاهنگ گر

سیم بکسل را در محلی که بیشترین میزان فرسایش حادث شده است به دقت بررسی نمایید. در صورتی که هر یک از م

چه زمانی عمر سیم بکسل به پایان رسیده و باید آن را تعویض نمود؟

سیم بکسل را در محلی که بیشترین میزان فرسایش حادث شده است به دقت بررسی نمایید. در صورتی که هر یک از موارد زیر مشاهده گردید سیم بکسل باید تعویض گردد:

۱- در سیم بکسل های مورد استفاده در درام ها و قرقره ها، شش شکستگی وایر یا بیشتر در یک گام سیم بکسل و یا سه شگستگی وایر یا بیشتر در هر رشته در یک گام.

 

بازرسی سیم بکسل

وایر، رشته، رشته مرکزی و گام سیم بکسل

۲- در سیم بکسل هایی که همیشه آویزان هستند و بار عمودی را تحمل می کنند، سه شکستگی وایر یا بیشتر در هر گام.

۳- سایش بیش از ۱/۳ قطر اسمی سیم بکسل.

۴- پیچ خوردگی، خرد شدن،‌ قطع شدن، باز شدن رشته ها، ایجاد حالت قفس پرنده (Bird Caging) و هرگونه آسیب فیزیکی که شکل ظاهری سیم بکسل را تغییر داده است.

بازرسی سیم بکسلبازرسی سیم بکسل

ایجاد حالت قفس پرنده (Bird Caging)

۵- آسیب های ناشی از اعمال حرارت مستقیم به سیم بکسل (سیم بکسل را از لحاظ عدم وجود سوختگی سطحی و یا تغییر رنگ فلز بررسی نمایید.)

۶- کشیدگی بیش از حد و کاهش قطر ناگهانی در مقطعی از سیم بکسل.

۷- هرگونه گره و اتصال ناصحیح دو سیم بکسل به یکدیگر (اتصال سیم بکسل ها به یکدیگر به روش چشمی- eye splices – از این قائده مستثنی می باشند.)

۸- هرگونه اتصال و قلاب کردن سیم بکسل مغایر با دستورات سازنده، بار مجاز، قطر و ابعاد آن.

آخرين ويرايش: سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور

برچسب ها:

سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور
+ نوشته شده در  سه شنبه 18 مهر 1396ساعت 15:15  توسط shahanggar