انواع سیم بکسل در بازرگانی شاهنگ گر

شکستگی , مفتول هایی با لبه های کامل و بدون آثار مشخص فرسودگی در سطح آنها ، ناشی از خستگی است . تنش

شکستگی سیم بکسل

شکستگی , مفتول هایی با لبه های کامل و بدون آثار مشخص فرسودگی در سطح آنها ، ناشی از خستگی است . تنش های خمشی یا لرزشی در بروز این نوع خستگی مؤثرند . برای کاهش خستگی سعی شود در صورت امکان قطر درام ها یا قرقره ها افزایش یافته و از سیم بکسل , هایی با انعطاف بیشتر استفاده شود . ذکر این نکته ضروری است که اگر در یک طول کوتاه از سیم بکسل , ، تمرکز مفتول های شکسته از مقدار مجاز آن فراتر رود ، آن سیم بکسل باید از رده خارج شود .
● مفتول های شکسته
تعداد مفتول های شکسته در قسمت بیرونی سیم بکسل ، نشان دهنده ی شرایط کلی سیم بکسل بوده و معیاری برای تعویض سیم بکسل است .
طبق استاندار، حداکثر تعداد مفتول های شکسته مجاز برابر است با 10 % تعدا کل مفتول ها (وایرها ) در طولی معادل با 8 برابر قطر سیم بکسل .
برای مثال : اگر قطر یک سیم بکسل 6x19 برابر با 25 میلی متر باشد حداکثر تعداد مجاز مفتول های شکسته به صورت زیر محاسبه می شود .
mm200 = 8 x25 طول
تعداد کل مفتول ها 114 =6x19 
10 درصد تعدا کل مفتول ها = 4/11 مفتول
یعنی : در طول 200 میلی متر از این سیم بکسل ، حداکثر 11 رشته مفتول شکسته مجاز است که وجود داشته باشد و اگر بیش از آن باشدسیم بکسل باید تعویض شود .
محل اتصال سیم بکسل به بست های انتهایی را از لحاظ شکستگی , مفتول ها بازرسی کنید .
تحت هیچ شرایطی انتهای هیچ مفتول شکسته ای را با گاز انبر یا انبردست نچینید بلکه با حرکت رفت و برگشتی جلو به عقب آن را خم کرده و ببرید .
آخرين ويرايش: سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور

برچسب ها:

سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور
+ نوشته شده در  جمعه 30 آذر 1397ساعت 16:43  توسط shahanggar