انواع سیم بکسل در بازرگانی شاهنگ گر

وزن بار از ظرفیت مجاز قلاب (SWL) فراتر نرود.از ایجاد شوک ناگهانی به قلاب بپرهیزید.قلاب دقیقا بر روی

حفظ ایمنی قلاب

وزن بار از ظرفیت مجاز قلاب (SWL) فراتر نرود.
از ایجاد شوک ناگهانی به قلاب بپرهیزید.
قلاب دقیقا بر روی مرکز گرانش (ثقل) بار قرار گیرد تا بار نوسان نداشته باشد.
از قرار گیری قلاب در کنار بار یا پشت بار جلوگیری کنید.
مراقب دست و انگشتان و تمامی اجزای بدن هنگام بستن و بلند کردن بار باشید.
وزن بار در دو سمت قلاب دوطرفه باید یکسان باشد.
ضامن ایمنی قلاب برای جلوگیری از در رفتن اسلینگ است . این وسیله از پارگی اسلینگ و جدا شدن ناخواسته اسلینگ های شل جلوگیری نمی کند.
از به کارگیری قلاب بدون ضامن ایمنی خودداری کنید.
ضامن ایمنی قلاب باید دارای قفل باشد.
هرگونه عملیات جوشکاری ، برشکاری ، سنگ زنی و ... روی قلاب وضمائم آن خارج از توصیه ی سازنده ممنوع است.
قلاب را متناسب با بار و شرایط محیطی انتخاب کنید.
از قلاب هایی که دچار آسیب دیدگی هستند تا زمان تأیید توسط بازرس مجرب استفاده نکنید.
به محض مشاهده ی هرگونه آسیب دیدگی و نقص در قلاب موارد را بی درنگ گزارش کنید.
قلاب ها را از گرمای شدید و منابع گرمازا به دور نگه دارید.
از هر گونه ضربه زدن و پرتاب کردن قلاب پرهیز کنید.
پس از انجام هرگونه جوشکاری و برشکاری روی قلاب باید عملیات حرارتی طبق استاندارد مربوطه انجام شود.
از قلاب هایی که علامت میزان بار مجاز آن (SWL) مخدوش شده و خوانا نیست استفاده نکنید .
هرگونه رنگ آمیزی قلاب بدون توصیه ی سازنده ممنوع است . زیرا باعث پنهان شدن آسیب دیدگی قلاب خواهد شد.
اندازه ی دهانه ی قلاب باید متناسب با اسلینگی باشد که بار را با آن بلند می کنید. قلاب های با دهانه ی خیلی تنگ یا خیلی گشاد هردو خطرناکند.
گلویی قلاب نباید دارای هیچگونه برجستگی و لبه ی اضافه باشد در غیر این صورت احتمال آسیب دیدگی اسلینگ وجود دارد.
هرگز برای اتصال ضمائم باربرداری به قلاب از جوشکاری استفاده نکنید.
قلاب جرثقیل باید به راحتی وآزادانه قابلیت چرخش داشته باشد.
در صورتی که وزن بار قرار گرفته روی قلاب جرثقیل بیش از 2 تن باشد قلاب باید دارای گوی فلزی بوده تا از نوسات بار جلوگیری شده و قلاب به طور ایمن و آسان حرکت کند.
چشمی های متعدد اسلینگ را مستقیما به قلاب وصل نکنید. برای این کار از شگل یا حلقه ی اتصالی استفاده کنید.
هرگز با زور و فشار و ضربه شگل یا حلقه ی اتصالی اسلینگ و ... را وارد قلاب جرثقیل نکنید .
از شگل کوچک برای قلاب بزرگ استفاده نکنید . زیرا در این صورت مرکز بار و مرکز قلاب با یکدیگر منطبق نشده و احتمال سقوط بار وجود دارد .
شگل و حلقه های اتصالی و سایر متعلقات باید با خط فرضی مرکز بار و قلاب با هم در یک راستا باشند.
از قرارگیری اسلینگ و بار روی نوک قلاب جلوگیری کنید . زیرا احتمال Overload شدن قلاب وجود دارد.
شگل ها ، حلقه ها ، اتصالات و سایر متعلقاتی که به قلاب جرثقیل وصل می شوند باید درون قلاب حرکت آزادانه داشته باشند.
از اتصال نادرست و ناایمن بار به قلاب بپرهیزید.
هرگز برای تعمیر و تغییر شکل بدون توصیه ی سازنده از جوشکاری ، عملیات حرارتی ،چکش کاری و خم کاری استفاده نکنید.
هرگز برای برداشتن بار از قسمت کناری ، قسمت پشتی و قسمت نوک قلاب استفاده نکنید زیرا باعث کاهش ظرفیت قلاب و آسیب به آن می شود .
قلاب های چشمی دار، قلابهای چرخان و قلاب های دسته دار تنها برای استفاده توسط سیم بکسل یا زنجیر طراحی شده اند در صورتی که از تسمه های مصنوعی برای کار با این گونه قلاب ها استفاده شود کارایی مجموعه ممکن است کاهش یابد.
برای عملیاتی که نیاز به چرخیدن بار وجود دارد از قلاب های چرخان به جای قلاب های پیچ و مهره ای استفاده شود.
هنگامی که اسلینگ دو ساق در قلاب قرار می گیرد اطمینان حاصل کنید که حداکثر زاویه ی بین دو ساق بیشتر از 90 درجه نشود.

آخرين ويرايش: سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور

برچسب ها:

سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور
+ نوشته شده در  سه شنبه 18 مهر 1396ساعت 15:15  توسط shahanggar